Đỗ Hải Anh
 TG Entertainment

TG BornG

  • Vô địch Đấu Trường Chân Lý Cyzone
  • Vô địch Đấu Trường Chân Lý Moon Gaming
  • Top 5 Đấu Trường Máy Tính mùa 6 do Intel tổ chức
  • Vô địch Devine League mùa 2
Quê quán:
Hồ Chí Minh
Tuổi:
27