Nguyễn Thị Linh Chi
 TG Entertainment

TG Đậu Đậu

  • Top 6 Divine League mùa 1
  • Là game thủ nữ duy nhất trong Top 10 tại Việt Nam
Quê quán:
Hồ Chí Minh
Tuổi:
27