Nguyễn Đình Thành
 TG Entertainment

TG Green

  • Top 5 Đấu Trường Máy Tính
  • Top 1 DAC mùa 1
  • Top 4 Divine mùa 2
Quê quán:
Hồ Chí Minh
Tuổi:
27